Skip to content

Category: Rock

Cofio - Eirlys Dwyryd & Myron Lloyd - Gwaraidd Gerddi (Vinyl, LP, Album)

9 thoughts on “ Cofio - Eirlys Dwyryd & Myron Lloyd - Gwaraidd Gerddi (Vinyl, LP, Album)

  1. Barddoniaeth yn Rhyddiaith. Cyfeirnod: Cwrtmawr MS B. Daeth y llawysgrif hon i’r Llyfrgell Genedlaethol fel rhan o gasgliad J H Davies (), Cwrtmawr, Llangeitho ar ei farwolaeth. Mae’n nodi iddo ei derbyn yn rhodd gan Edward Owen o Swyddfa'r India yn
  2. O glawr i glawr am £10 y flwyddyn yn unig. Cofrestrwch isod er mwyn tanysgrifio i ddarllen holl gynnwys O’r Pedwar neteamagzedetamiwinneredeto.coinfod newydd bob nos Fercher a rhifynnau arbennig - mewn print ac ar lein - deirgwaith y flwyddyn.
  3. Dai Lloyd AC Mae un o Aelodau cyntaf y Cynulliad wedi dweud mai “arweinyddiaeth glir” Rhodri Morgan a roddodd “tir cadarn” i’r daith ddatganoli yng Nghymru. Cafodd Dai Lloyd ei ethol yn Aelod Cynulliad yn yr etholiad cyntaf yn , gyda Rhodri Morgan hefyd yn cael ei ethol.
  4. Enillydd Rhuban Glas Eisteddfod Y Dathlu ‎ (LP, Album) Gwerin: SYW UK: Sell This Version: SYW Eirlys Dwyryd & Myron Lloyd - Gwaraidd Gerddi ‎ (LP, Album) Gwerin: SYW UK: Sell This Version: SYW Caryl A'R Band*.
  5. View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of Canu Gyda'r Delyn on Discogs. Label: Cambrian - CEP • Format: Vinyl 7 Eleanor Dwyryd, Shon Dwyryd, Eirlys Dwyryd - Canu Gyda'r Delyn (, Vinyl) | Discogs.
  6. Nov 13,  · Eleni mae wythnos gwrth-fwlio yn digwydd rhwng y 13eg a'r 17eg o Dachwedd ac fe'i trefnir gan y Anti Bullying Alliance. Mae wythnos gwrth-fwlio yn annog pob plentyn, athro a rhiant i gymryd camau yn erbyn bwlio trwy gydol y flwyddyn. Y thema eleni yw 'Pawb Yn Wahanol, Pawb Yn Gyfartal. Nodau wythnos gwrth-fwlio: caniatáu.
  7. Mae’n cofio’n garedig am adar y to, caiff pob titw bychan ei fwyd yn ei dro; ehedydd y mynydd a gwylan y môr sy’n derbyn eu cinio o ddwylo yr Iôr. Yr Arglwydd sy’n cofio y lili fwyn, wen a’i gwisgo yn hyfryd o’i thraed hyd ei phen; rhydd wisgoedd o borffor i’r grug ar y bryn a mantell y rhosyn yn goch ac yn wyn.
  8. Syllai Hywel yn ofnus trwy ffenest y bwthyn gwyliau. Er ei bod yn ganol dydd, roedd yn dywyll ac roedd cymylau mawr duon yn rowlio drwy'r awyr ac yn cuddio'r haul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *